από το 1987

24 ώρες εξυπηρέτηση

Εγγύηση υπηρεσιών

Διαφανείς χρεώσεις

νέα 9-θέσια ταξί

Με 530 μέλη οδηγούς, ιδιόκτητο κτήριο, τηλεφωνικό κέντρο, συνεταιριστικό πρατήριο καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων και νέα 9θέσια ταξί εξοπλισμένα για να καλύψουν ειδικές ανάγκες επιβατών, ο συνεταιρισμός ταξί Λάρισας στοχεύει στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στο κοινό και επισκέπτες της πόλης.